Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förordning på remiss: förslag om att sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2024 10.16
Pressmeddelande

Domstolsverket har lämnat en framställning till justitieministeriet gällande ändringar i fyra tingsrätters sammanträdesplatser. Domstolsverkets framställning grundar sig på tingsrätternas egna initiativ. Förslaget till förordning är nu på remiss.

Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till förordning som innebär att tingsrätternas sammanträdesplatser i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in. På dessa sammanträdesplatser har det antingen inte ordnats några sammanträden alls eller så har det varit väldigt få. Enligt justitieministeriets tjänstemännens bedömning påverkar indragningen således inte tillgången till rättslig prövning på dessa områden, men medför besparingar både i fråga om hyres- och moderniseringskostnader.
 
I utkastet till förordning föreslås det också att Lapplands tingsrätts sammanträdesplats i Enare kommun ska fastställas på kommunnivå på samma sätt som alla andra sammanträdesplatser som det föreskrivs om i förordningen. I nuläget föreskrivs det att tätorten Ivalo i Enare kommun ska vara en av sammanträdesplatserna för Lapplands tingsrätt. Enligt Domstolsverkets framställning har personer som deltagit i sammanträdena i Ivalo haft symtom som typiskt förekommer i samband med problem med inomhusluften. Polisen och Utsökningsverket har avstått från sina lokaler i samma byggnad. Tingsrätten utreder möjligheten att ordna sammanträden i andra lokaler i Enare kommun som lämpar sig för sammanträden, till exempel i Sametingets lokaler i Enare by. 
 
Domstolsverket har dessutom föreslagit att Jakobstads sammanträdesplats ska dras in, men ingen ändring är under beredning i fråga om detta. Sammanträdesplatsen i Jakobstad har årligen cirka 100 sammanträdesdagar. Sammanträdesplatsens hyresavtal är i kraft till februari 2026. Senatfastigheter utreder lokalfrågor i Jakobstad som gäller statliga aktörer. 
 
Utlåtanden om utkastet till förordning kan lämnas i utlåtandetjänsten fram till den 23 februari 2024.  
  
Mer information:  
Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 0295 150 049, [email protected] 
Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295 150 264, [email protected]  
Maaria Wallin, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 350, [email protected] 

Den sista meningen i pressmeddelandets både andra och tredje stycket har preciserats 16.1.2024 kl 12.55.

Tillbaka till toppen