Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd för att hjälpa offer för människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2023 13.40
Nyhet

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för att hjälpa offer för människohandel. Understödet är avsett för sammanslutningar som producerar stödtjänster för brottsoffer för verksamhet som syftar till att hjälpa offer för människohandel.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 300 000 euro. Understöd beviljas antingen som specialunderstöd för ett projekt som syftar till att utveckla hjälpen till offer för människohandel eller som riktat allmänt understöd för att hjälpa offer för människohandel.

Ansökningstiden pågår till och med den 21 mars.

Ytterligare information:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Ansökan om understöd för hjälp till offer för människohandel 
 

 

Tillbaka till toppen