Hoppa till innehåll
Media

Ny broschyr klargör de språkliga rättigheterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2015 10.56
Nyhet

Justitieministeriet har utarbetat en ny broschyr om språkliga rättigheter. Broschyren är riktad till framför allt medborgare men den innehåller nyttig information också för myndigheter.

Broschyren är ett koncist informationspaket om de viktigaste frågorna som hänför sig till språkliga rättigheter. Den innehåller information om bland annat språkliga rättigheter i kontakter med myndigheter och om till vilka instanser man kan vända sig till med klagomål beträffande brister i den språkliga servicen.

Broschyren finns i elektronisk och utskriftsvänlig form på justitieministeriets webbplats.

Språklagen behandlas i en separat broschyr som syftar till att förklara de detaljerade bestämmelserna om rättigheten att använda finska och svenska.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Maria Soininen, tfn 02951 50202
[email protected]

Tillbaka till toppen