Hoppa till innehåll
Media

Ny barnombudsmannadelegation tillsattes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2015 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för en fyraårsperiod från och med den 1 oktober 2015. Delegationen bistår barnombudsmannen i främjandet av barnens ställning och rättigheter och i att främja samarbetet mellan myndigheter i dessa frågor.

I barnombudsmannadelegationen finns företrädare för olika förvaltningsområden, regionala och lokala aktörer samt organisationer. Delegationens ordförande är barnombudsman Tuomas Kurttila.

- Främjandet av barnens rättigheter och välmående är en gemensam uppgift. Delegationens roll i det gemensamma arbetet är att ge en lägesbild, ställa upp mål och skapa ett gemensamt språk. I den nya delegationen finns med också företrädare för bland annat finansministeriets budgetavdelning och Migrationsverket, vilket förbättrar delegationens förutsättningar att främja barnens rättigheter och välfärd i Finland. Det finns ett stort behov för samarbete som bygger på statens, region- och lokalförvaltningens och barn- och ungdomsföreningarnas forskningsdata, konstaterar barnombudsman Kurttila.

Ytterligare upplysningar:
barnombudsman Tuomas Kurttila, tfn 050 544 3757

Jari Lindström
Tillbaka till toppen