Hoppa till innehåll
Media

Ny stiftelselag träder i kraft vid ingången av december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2015 11.41
Nyhet

En ny stiftelselag som gör det enklare för stiftelser att etablera sig och bedriva verksamhet träder i kraft den 1 december. Avsikten är att republikens president stadfäster lagens ikraftträdande i morgon på fredagen den 24 april. Den nya lagen ersätter den gällande stiftelselagen som härstammar från 1930.

Ändringen syftar till att utveckla stiftelsernas verksamhetsmöjligheter och stärka det civila samhället så att stiftelserna kan bedriva sin verksamhet på ett så effektivt, smidigt och förutsägbart sätt som möjligt.

Lagen ökar öppenheten i stiftelsernas verksamhet och förbättrar tillsynen över dem. Förbudet att favorisera närståendekretsen blir strängare.

Lagen innehåller tydligare bestämmelser om bl.a. verksamhetsstiftelser som producerar exempelvis välfärds- och utbildningstjänster. Detta innebär att stiftelseformen bättre kan utnyttjas också inom den offentliga sektorn.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen