Hoppa till innehåll
Media

Ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor har tillsatts

Utgivningsdatum 20.2.2017 10.50
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor. Samarbetsgruppen har till uppgift att behandla sådana aktuella ärenden inom statsrådet som gäller teckenspråk och att på så sätt trygga ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.

Gruppen ska också följa hur teckenspråkslagen utfaller och försöka öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2018.

Ytterligare information:
direktör Johanna Suurpää, arbetsgruppens ordförande, justitieministeriet, tfn 02951 50534

Länkar

Läs mer om samarbetsgruppen

Tillbaka till toppen