Hoppa till innehåll
Media

Ny diskriminerings- och jämställdhetsnämnd tillsattes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2015 10.49
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för en fyra års mandatperiod från och med den 17 juni 2015. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är ett nytt självständigt och oberoende organ i anslutning till justitieministeriet som nu tillsattes för första gången.
 

Nämnden behandlar och avgör de ärenden som omfattas av nämndens ansvarsområde enligt jämställdhetslagen och den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft i början av detta år. Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge rättsskydd till dem som upplever sig ha blivit diskriminerade eller utsatta för förbjudna repressalier i anslutning till diskriminering.

Nämnden kan fatta beslut om förbud eller förpliktelse och med stöd av diskrimineringslagen även fastställa förlikning mellan parterna. Nämnden kan förena ett beslut om förbud eller förpliktelse med vite.

Arbetarskyddsmyndigheterna ska fortfarande övervaka sådan diskriminering i arbetslivet som omfattas av diskrimineringslagen, men för jämställdhetslagens del behandlar diskriminerings- och jämställdhetsnämnden även arbetslivsfrågor.

Ordförande för diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är professor i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen från Helsingfors universitet och vice ordförande är arbetsdomstolens sekreterare Outi Anttila.

Den nya diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ersätter nämnderna som tidigare behandlade motsvarande ärenden, dvs. diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden.

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534, e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen