Hoppa till innehåll
Media

Ny delegation för likabehandlingsärenden tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 13.47
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en delegation för likabehandlingsärenden för mandatperioden 15.10.2016 - 14.10.2019.

Delegationen för likabehandlingsärenden verkar i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå som stöd för diskrimineringsombudsmannen. Delegationen har till uppgift att förebygga diskriminering, behandla frågor som gäller likabehandling och fungera som en kanal för utbyte av information.

Delegationen för likabehandlingsärenden är ett nytt, självständigt och oberoende organ som nu tillsattes för första gången.

Den ersätter den tidigare delegationen för minoritetsärenden. Såväl uppgifterna som sammansättningen har utvidgats jämfört med den tidigare delegationen. Den nya delegationens verksamhetsområde omfattar alla diskrimineringsgrunder.

Till delegationens medlemmar har utsetts centrala aktörer och myndigheter inom området för förebyggande av diskriminering. Ordförande för delegationen för diksrimineringsärenden är diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä. Delegationen har 35 medlemmar.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
e-post: [email protected]

Sammansättningen av delegationen av likabehandlingsärenden

Jari Lindström
Tillbaka till toppen