Hoppa till innehåll
Media

Tapani Vasama föreslås bli utnämnd till president vid Vasa hovrätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 10.47
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag gjort en framställning om att hovrättslagman Tapani Vasama utnämns till president vid Vasa hovrätt fr.o.m. 1.5.2014. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen i morgon fredagen den 11 april.

Tapani Vasama är hovrättslagman vid Helsingfors hovrätt. Han har tidigare arbetat som tingsdomare och som lagman för viss tid vid tingsrätt. Han har också arbetat som justitierådman och som sekreterare vid rådstuvurätt. Därtill har han verkat som hovrättsråd och som föredragande vid hovrätt.

Vasama är medlem i statsrådets nämnd för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Tjänsten som chef för Vasa hovrätt ledigförklarades på grund av att president OIli Varila går i pension.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428,
e-post fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen