Hoppa till innehåll
Media

Försäkringsdomstolens behandlingstider förkortas och verksamhetens öppenhet ökas i början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2015 13.30
Pressmeddelande

Behandlingstiderna vid försäkringsdomstolen ska förkortas genom att göra domstolens beslutssammansättningar lättare. Ändringen förbättrar också ändringssökandens rätt att få information och ökar öppenheten av förfarandet vid utnämning av läkarledamöter. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i lagen om försäkringsdomstolen så att de träder i kraft den 1 januari 2016.
 

Lättare beslutssammansättningar frigör försäkringsdomstolens resurser för mer krävande ärenden, vilkas behandlingstider också är längst. Vissa i lagen bestämda ärenden som är juridiskt sett enkla ska i fortsättningen avgöras i en endomarsammansättning. Dessutom ska ärenden som gäller handikappbidrag och sjukförsäkringar kunna avgöras i en sammansättning som består av en domare och en läkarledamot.

Största delen av ärendena ska dock fortsättningsvis avgöras i en sammansättning med tre eller fem ledamöter.

I fortsättningen kan ett ärende avgöras vid försäkringsdomstolen utan att ordna ett formellt sammanträde, om alla de ledamöter som ingår i den domföra sammansättningen, efter att ha tagit del av handlingarna, är eniga om att godkänna beslutsförslaget och dess motiveringar. Riksdagen förutsätter att justitieministeriet följer upp lagstiftningen och dess verkningar för de delar som gäller ärenden som det rådet enighet om och att justitieministeriet lämnar en redogörelse om detta till lagutskottet före utgången av 2018.

En ordinarie överläkartjänst inrättas vid försäkringsdomstolen. Överläkaren deltar i avgörandena vid försäkringsdomstolen och bland annat ser till att läkarledamöterna tolkar lagen på ett enhetligt sätt.

Avsikten är att domstolen i fortsättningen inhämtar sakkunnigutlåtanden från utomstående läkare oftare är för närvarande. Reformen ökar öppenheten i försäkringsdomstolens verksamhet, eftersom ändringssökanden får ta del av dessa läkares utlåtanden och ges också tillfälle att yttra sig om dem.

Förfarandet vid utnämning av läkarledamöter och sakkunnigläkare ändras så att tjänsterna tillsätts i ett öppet ansökningsförfarande. Läkarledamöter och övriga sakkunnigledamöter ska i samband med att de utnämns redogöra för sina bindningar på samma sätt som domare.

Riksdagen förutsätter att regeringen bedömer möjligheterna att öka öppenheten i förfarandet för utnämning av ledamöter som är förtrogna med arbetsförhållanden, företagsverksamhet och militärskadeärenden och införa behörighetsvillkor för dessa ledamöter.

Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546, e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen