Hoppa till innehåll
Media

Valsystemets resiliens analyseras i färsk utredning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 10.30
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Justitieministeriet publicerade i dag en utredning där det finländska valsystemet analyseras med tanke på resiliens och beredskap. Utredningen ger en helhetsbild av hur olika fenomen kan påverka förrättandet av val.

I internationell jämförelse är det finländska valsystemet ett av de bästa i världen. Det är tåligt mot störningar av olika slag.

Valsystemet och förrättandet av val analyseras i utredningen som en helhet och på lång sikt. Utredningen är inte i sig en risk- eller hotanalys. Den bedömer inte hur sannolika olika hot är eller hur allvarliga konsekvenser de har.

Utredningens första del fokuserar på valsystemets egenskaper, myndighetssamarbetet och beredskapsplanerna.

I utredningens andra del analyseras valsystemet och dess resiliens utifrån sju olika teman:

  • väpnat eller annat därmed jämförbart angrepp
  • cybersäkerhet
  • informationspåverkan
  • trakasserier mot kandidater och partier
  • hot mot valmyndigheter
  • hälsosäkerhet
  • sviktande förtroende för val.

Tillförlitliga val och ett allmänt förtroende för valsystemet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Den aktuella resiliensutredningen har gjorts inom ramen för normalt myndighetsarbete som hänför sig till myndigheternas beredskapsskyldighet. Utredningen har inget direkt samband med riksdagsvalet våren 2023, utan syftet är att ge en mer allmän och omfattande översikt över valsystemet och föra fram idéer för eventuell fortsatt utveckling.

Ytterligare information:
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, [email protected]

Valsystemets resiliens (på finska)

Tillbaka till toppen