Hoppa till innehåll
Media

Föreslagna ändringarna av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 9.47
Nyhet

Regeringen föreslår att man i samband med utnämnandet av en person till en statlig tjänst vid utnämningsprövningen säkerställer att den som föreslås bli vald är oförvitlig och att denne inte har sådana bindningar som kunde äventyra skötseln av tjänsteuppgifterna på behörigt sätt.

Personers bindningar utomlands ska kunna utredas utförligare än i dagsläget i syfte att säkerställa deras pålitlighet och möjligheter att sköta sina tjänsteuppgifter oavhängigt och fritt från påtryckningar.

Ändringar föreslås till statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen, och de har ett samband med regeringsprogrammet, enligt vilket regeringen kommer att precisera lagstiftningen som gäller dubbelt medborgarskap. Då frågan bereddes beslutade man att behandla säkerhetsfrågor som har ett samband med bindningar utomlands på ett allmännare plan, i stället för att föreskriva om tjänsteförbud mot dubbelmedborgare i fråga om vissa tjänster som kräver finskt medborgarskap. Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Läs mera i finansministeriets pressmeddelande

Tillbaka till toppen