Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för utvecklande av stödet för anhöriga till offer för brott mot liv

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2019 11.09
Nyhet

För utvecklande av stödet för anhöriga till offer för brott mot liv utlyser justitieministeriet statsunderstöd för 45 000 euro till sammanslutningar som producerar stödtjänster för brottsoffer.

Ansökningstiden går ut den 2 december 2019.

Ytterligare information: Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50570, mervi.sarimo (at) om.fi, Elina Ruuskanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50418, elina.ruuskanen (at) om.fi

Anvisningar och ansökningsblankett

Tillbaka till toppen