Hoppa till innehåll
Media

Smidigare reglering och förfaranden för frivilligt arbete och medborgarverksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2017 12.34
Pressmeddelande

Justitieministeriet ordnar i dag den 16 maj en rundabordsdiskussion kring möjligheterna att skapa smidigare reglering och tydligare förfaranden för frivilligt arbete och medborgarverksamhet. Särskilda frågor som tas upp i diskussionen är beskattning av frivilligt arbete och tillstånds- och anmälningsförfarandena i anslutning till olika evenemang.

I diskussionen deltar bland annat företrädare för riksdagens stödgrupp för frivilligverksamhet, delegationen för medborgarsamhällspolitik och statsrådets demokratinätverk.

Enligt justitieminister Antti Häkkäsen är syftet att diskutera vilka utmaningar, normer, författningar och tolkningspraxis det finns i fråga om frivillig verksamhet och komma med förslag till lösningar på olika problem.

- Avsikten är att i enlighet med regeringsprogrammet utveckla och lätta upp regleringen för att förbättra människornas vardag och möjligheterna till frivilligt arbete. Diskussionen syftar till att konkretisera de frågor som bör prioriteras i arbetet för att skapa bättre lagstiftning när det gäller medborgarverksamhet och frivilligt arbete.

Enligt tidigare utredningar finns utmaningarna dock inte på författningsnivå, utan det största problemet är skillnaderna i förfarandena och tolkningarna. Till exempel organiseringen av frivillig verksamhet kan förenklas genom att klargöra myndigheternas förfaranden och tolkningar samt genom att förbättra informationsgången mellan myndigheterna och organisationer.

Justitieministeriet svarar för samordnandet och utvecklingen av frivilligt arbete inom statsrådet. På webbplatsen Demokrati.fi har man samlat de viktigaste anvisningarna som gäller frivillig verksamhet.

Finansministeriets arbetsgrupp föreslog 2015 åtgärder bl.a. i fråga om beskattning och kostnadsersättningar vid frivilligt arbete, belöning av aktörer som deltar i frivillig verksamhet, försäkringar och ansvar vid frivilligt arbete, utveckling av systemet för ansökning av understöd samt möjligheterna att förenkla tillstånds- och anmälningsförfarandena. Många av åtgärderna som föreslogs i rapporten har redan framskridit eller håller på att beredas. Statsrådets demokratinätverk som samordnas av justitieministeriet följer genomförandet av de föreslagna reformerna.

Ytterligare information:
Liisa Männistö, överinspektör, tfn 02951 50231, och
Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50348
e-post: [email protected]

Infopaket om anvisningar som gäller frivilligt arbete
Arbetsgruppen som utreder koordineringen av frivilligverksamheten och utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna. Slutrapport (FM 39/2015) 

 
 
Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen