Hoppa till innehåll
Media

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras från början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2015 14.44
Nyhet

De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering sänks från början av år 2016. Ändringen är 0,4 procent. Från och med början av nästa år är till exempel beloppet för en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 536 euro (sänkning 2 euro). Justeringarna baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

En gäldenär i skuldsanering är skyldig att betala tilläggsprestationer till borgenärerna av sådana tilläggsinkomster som han eller hon får under betalningsprogrammets tillämpningstid. Också beloppet för tilläggsprestationsskyldigheten sänks med 0,4 procent från nuvarande 2000 euro till 1992 euro.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen