Hoppa till innehåll
Media

Rysslands biträdande justitieminister Travnikov besöker Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2017 11.50
Pressmeddelande

Rysslands biträdande justitieminister Maksim Travnikov besöker Helsingfors den 25-28 september. Han träffar justitieminister Antti Häkkänen på onsdag. Vid mötet ska ministrarna diskutera om det rättsliga samarbetet mellan Finland och Ryssland samt om rättsstatsutvecklingen.

Under besöket ska biträdande justitieminister Travnikov och justitieministeriets kanslichef Asko Välimaa komma överens om målen för samarbetet under den närmaste framtiden och underteckna ett samarbetsprogram för åren 2017–2018 mellan justitieministerierna i Finland och Ryssland.

I samarbetsprogrammet avtalas det bland annat om expertmöten kring samarbetet mellan de nationella centralmyndigheterna i civilmål, bestämmelserna om rättshjälp och verkställigheten av domstolarnas avgöranden. Samarbetet kring verkställigheten av straff fortsätts.

Samarbetsavtalet mellan justitieministerierna i Finland och Ryssland ingicks 1998. Sedan dess har ministerierna regelbundet avtalat om program för att utveckla samarbetet inom det rättsliga området.

Ytterligare information: 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50236, e-post: [email protected]

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen