Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att revidera bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2015 11.47
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen.

Projektet handlar om att få bestämmelserna om upplåtande av nyttjanderätt i den gällande vattenlagen att överensstämma med grundlagen. Att genomföra ett vattenhushållningsprojekt - t.ex. att placera en anordning eller en anläggning på någon annans vattenområde eller att fylla ut ett vattenområde - kan i vissa fall kräva att en nyttjanderätt till någon annans område eller egendom upplåts eller att någon annans område eller egendom löses in. Enligt bestämmelsen om egendomsskydd i grundlagen är det inte möjligt att lösa in egendom för privata behov.

Bestämmelserna om nyttjanderätt i den gällande vattenlagen bygger på den s.k. fullmaktslagen från 1961 som har stiftats i grundlagsordning. När riksdagen antog den gällande vattenlagen förutsatte den att regeringen vidtar åtgärder för att upphävda fullmaktslagen. För att detta ska kunna göras måste bestämmelserna om nyttjanderätt ses över. Arbetsgruppen har i uppgift att utarbeta ett förslag till revidering av bestämmelserna om inlösen av egendom och upplåtande av nyttjanderätter i vattenlagstiftningen så att bestämmelserna överensstämmer med grundlagen och fullmaktslagen kan upphävas.

Utöver arbetsgruppen har det också tillsatts en omfattande uppföljningsgrupp för projektet. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före utgången av januari 2016.

Ytterligare upplysningar:
Lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584,
e-post: fö[email protected] 

Tillbaka till toppen