Hoppa till innehåll
Media

Den nya teckenspråkslagen träder i kraft i maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2015 13.21
Pressmeddelande

Den nya teckenspråkslagen som syftar till att främja de teckenspråkigas rättigheter träder i kraft vid ingången av maj. Avsikten är att republikens president stadfäster den nya lagen i morgon på fredagen den 10 april.

Den nya separata lagen är en kortfattad allmän lag som syftar till att göra hela det regelverk som gäller de teckenspråkigas rättigheter tydligare. De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen, men de närmare bestämmelserna om dessa rättigheter ingår fortsättningsvis i lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena. Den nya lagen ska bidra till att de teckenspråkigas rättigheter beaktas och utvecklas inom de olika förvaltningsområdena.

Teckenspråkslagen syftar till att öka myndigheternas medvetenhet om teckenspråken och om att de som använder teckenspråk är en språk- och kulturgrupp. Syftet är att myndigheterna i högre grad än för närvarande beaktar de teckenspråkiga vid lagberedningen och beslutsfattandet samt främjar de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på teckenspråk.

Teckenspråkslagen gäller de två nationella teckenspråken, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Den nya lagen binder inte definitionen av den som använder teckenspråk till en persons hörselskada. Kärngruppen av dem som använder teckenspråk består av döva och svårt hörselskadade personer, som använder teckenspråk som modersmål. Teckenspråket ska dock anses vara en persons modersmål även då åtminstone någondera av föräldrarna eller någon av de äldre syskonen är teckenspråkig och teckenspråk har använts med barnet sedan födseln.

I samband med godkännandet av lagen förutsatte riksdagen att regeringen vidtar åtgärder för att de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska tillgodoses i hela landet på det sätt som avsetts när lagstiftningen om rättigheterna utarbetades.

Justitieministeriet har redan i mars tillsatt en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor för att behandla statsrådets aktuella ärenden som gäller teckenspråk och trygga en smidig informationsgång mellan de centrala aktörerna.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Maria Soininen, tfn 02951 50202
arbetsgruppens ordförande, direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen