Hoppa till innehåll
Media

Myndigheternas möjligheter till elektronisk delgivning ska ökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2010 11.30
Pressmeddelande -

Myndigheters möjligheter att delge handlingar och beslut som ett elektroniskt meddelande, t.ex. per e-post, ska ökas. Enligt de nya bestämmelserna som träder i kraft vid ingången av december ska s.k. vanlig elektronisk delgivning kunna användas i sådana situationer där delgivningen i allmänhet sker per post.

Avsikten är att lagens ikraftträdande den 1 december 2010 stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 5 november. De nya bestämmelserna syftar till att skapa en lagstiftningsram för en mångsidigare och mer effektiv användning av elektroniska tjänster.

Vid elektronisk kommunikation måste myndigheterna säkerställa informationssäkerheten och skyddet av personuppgifter. Delgivning per e-post kan inte användas om till exempel skyddet för mottagarens personliga integritet kräver ett annat förfarande. Då är det möjligt att använda bevislig elektronisk delgivning. Vid bevislig delgivning ska myndigheten meddela att parten kan hämta handlingen från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil. Parten ska identifiera sig när handlingen hämtas.

Elektronisk delgivning av myndighetens beslut förutsätter alltid mottagarens samtycke. Mottagaren har också i fortsättningen möjlighet att välja delgivning per post.

De nya bestämmelserna har samband med ibruktagandet av medborgarkontot som möjliggör centraliserad elektronisk kommunikation med myndigheterna samt det riksomfattande datasystemet för justitieförvaltningen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn (09) 1606 7761
e-post: [email protected]

Mer om Medborgarkontoprojektet på webbplatsen Suomi.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen