Hoppa till innehåll
Media

Behovet av att se över myndigheternas befogenheter vid allvarliga störningar ska bedömas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2018 13.24
Pressmeddelande

Justitieministeriet ska låta utföra en bedömning av behovet av att se över myndigheternas befogenheter vid allvarliga störningar. Målet är att bedöma om myndigheterna har tillräckliga befogenheter och vilken reglering som ska tillämpas. Ytterligare ska det läggas fram nödvändiga förslag.

I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. Vid bedömningen utreds om myndigheternas befogenheter är tillräckliga i sådana allvarliga störningar som inte är undantagsförhållanden enligt beredskapslagen.

Bedömningen handlar om till exempel befogenheter för myndigheter som upprätthåller för försörjningsberedskapen viktiga funktioner. Med försörjningsberedskap avses förmåga att sköta samhällets ekonomiska basfunktioner, såsom energiproduktion, vattentjänster och livsmedelsförsörjning.

Bedömningen tas fram av Raimo Luoma som är Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör. Tidsfristen för arbetet går ut den 31 mars 2019.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen