Hoppa till innehåll
Media

Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2013

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2015 14.07
Pressmeddelande

I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under år 2013 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna. Partierna ska dock i fortsättningen se till att handlingarna lämnas in inom tidsfristen.

År 2013 beviljade statsrådet de partier som är företrädda i riksdagen sammanlagt 33 830 000 euro i understöd. Drygt hälften av understödet var avsett för partiernas politiska verksamhet och resten för deras informationsverksamhet och kommunikation.

Justitieministeriet övervakar användningen av partistödet som beviljas av statsrådet samt iakttagandet av partilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk. Revisionssammanslutningen Oy Tuokko Ab deltog i utförandet av granskningen. Partierna har underrättats om granskningsresultatet.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen