Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2018 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 9.49
Pressmeddelande

Vid ingången av år 2018 träder i kraft många lagändringar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Systemet för fångarnas bruks- och sysselsättningspenning förnyas

Bestämmelserna om den brukspenning, sysselsättningspenning och lön som ska betalas till fångarna förnyas. Också uträkningen och utbetalningen av förmånerna förenklas. Om nivån på brukspenningen, sysselsättningspenningen och lönen föreskrivas särskilt genom förordning.

Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande 1.12.2018

Kombination av fängelse och övervakning införs

Ett nytt kombinationsstraff införs i början av 2018. Straffet består av ovillkorligt fängelse och en därpå följande övervakningstid på ett år. Ett kombinationsstraff kan dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet.

Pressmeddelande 30.11.2017

Vattenlagens bestämmelser om nyttjanderätt revideras

Vattenlagens bestämmelser om expropriation och nyttjanderätt revideras. Genom ändringarna fås vattenlagen att överensstämma med grundlagen så att den s.k. fullmaktslagen, som i tiden stiftades i form av en undantagslag, kan upphävas.

Pressmeddelande 7.9.2017

Att anföra besvär hos HFD i bygg- och miljöärenden förutsätter besvärstillstånd

Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen.

Pressmeddelande 19.12.2017

Namnlagstiftningen tillämpas också på parterna i ett registrerat partnerskap

Reformen av namnlagstiftningen träder i kraft från och med ingången av 2019, men redan den 1 januari 2018 gäller till exempel bestämmelsen i den gällande lagen om rätten till ett gemensamt efternamn även ett registrerat partnerskap. 

Pressmeddelande 19.12.2017

Tillbaka till toppen