Hoppa till innehåll
Media

Inget att anmärka på i användningen av partistödet under åren 2010 och 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2013 7.10
Pressmeddelande -

I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under åren 2010 och 2011 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna.

Statsrådet beviljade de partier som är företrädda i riksdagen sammanlagt 35 820 000 euro i understöd för år 2010 och likaså 35 820 000 euro för år 2011. Hälften av understödet var avsett för partiernas politiska verksamhet och hälften för deras informationsverksamhet och kommunikation.

På basis av granskningen föreslår justitieministeriet att statsrådet preciserar villkoren för statsunderstödet som beviljas för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

Justitieministeriet övervakar användningen av partistödet som beviljas av statsrådet samt iakttagandet av partilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk. Revisionsbolaget Oy Audiator Ab deltog i utförandet av granskningen. Partierna har underrättats om observationerna.

Ytterligare upplysningar: konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560
e-post: fö[email protected]

Berättelse över den i partilagen avsedda övervakningen av partiernas medelsanvändning under åren 2010 och 2011 (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen