Hoppa till innehåll
Media

Webbplats med anvisningar om tillämpningen av språklagstiftningen har öppnats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2014 6.20
Pressmeddelande -

För att stödja myndigheternas arbete har justitieministeriet öppnat en webbplats med information om nationalspråksstrategin och dess innehåll. Syftet med webbplatsen är att hjälpa myndigheter och tjänstemän att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att finsk- och svenskspråkigas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses.

På webbplatsen finns bl.a. olika verktyg och checklistor som konkretiserar hur språklagens bestämmelser ska tillämpas och beaktas vid skötseln av olika uppgifter inom förvaltningen. Verktygen och checklistorna är uppdelade enligt uppgift. På webbplatsen kan man kontrollera på vilket sätt språklagstiftningen ska beaktas till exempel vid kommunikation, arbetsgruppsarbete, rekrytering och upphandlingar. På webbplatsen finns också en särskild del för kommuner.

Nationalspråksstrategin gavs år 2012 i form av ett principbeslut av statsrådet för att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk. I strategin har man samlat konkreta åtgärder för att uppnå detta mål.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen