Hoppa till innehåll
Media

Webbtjänsten Oikeus.fi förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2020 10.36
Nyhet

Rättsväsendets webbtjänst Oikeus.fi uppdateras. Reformen gör webbplatsen klarare och det blir lättare att hitta information och e-tjänster.

Utöver innehållet moderniseras webbplatsens visuella identitet. I och med reformen förbättras också tillgängligheten på Oikeus.fi. Samtidigt införs den nyaste Sigma-versionen av publikationssystemet.

Avsikten är att den reviderade webbplatsen Oikeus.fi ska lanseras den 27 januari 2021.


Vad är nytt?


Startsidan
Startsidan förnyas i sin helhet. Startsidan byggs upp så att den betjänar klienterna och svarar bättre mot deras behov av information.

Innehåll och struktur
Vid totalreformen av Oikeus.fi uppdateras och grupperas innehållet så att en del sidor omplacerar. Föråldrade sidor raderas och nya sidor utarbetas.

Sidorna för den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen omarbetas helt. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen avskiljs till en egen del, på samma sätt som rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen.

Också domstolsväsendets webbsidor förnyas. Innehållet överförs från de gamla sidorna i omorganiserad form och uppdateringen fortsätter nästa år.

Visuell identitet
Oikeus.fi får en ny visuell identitet Samtidigt införs logotyper och färger enligt den nya grafiska profilen för rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Också domstolarnas webbplats får nya färger.

Ansvar för underhåll
Ansvaret för underhållet av det avsnitt som gäller domstolarna har överförts till det nya Domstolsverket. I och med reformen överförs de sidor på oikeus.fi som gäller domstolarna till domstolsväsendet.

Byråerna för rättshjälp, intressebevakning samt ekonomi- och skuldrådgivning svarar också i fortsättningen för sina egna sidor. Till övriga delar är det justitieministeriet som svarar för Oikeus.fi.

Organisationsreformen av utsökningen trädde i kraft den 1 december. Utsökningsverkets och Riksfogdeämbetets sidor lösgjordes då från Oikeus.fi och slogs samman till en egen webbplats. Den nya adressen är ulosottolaitos.fi.

Mer information om totalreformen av Oikeus.fi
Tanja Lahti, webbchefredaktör, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150 182, 050 305 1187 
Domstolsväsendets ansvarsområde:
Pilvi Isotalus, Domstolsverkets kommunikationschef, [email protected], tfn 0295 650 505

Tillbaka till toppen