Hoppa till innehåll
Media

Delegation för likabehandlingsärenden

Utgivningsdatum 21.1.2016 11.58
Nyhet

Enligt lagen om diskrimineringsombudsmannen finns det en delegation för likabehandlingsärenden i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och verksamhet ingår i statsrådets förordning som utfärdades i dag den 21 januari.

Delegationen har till uppgift att utbyta information mellan de aktörer och myndigheter som är centrala med tanke på främjandet av likabehandling och förebyggandet av diskriminering, samt att behandla frågor som gäller likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen är ordförande för delegationen. Delegationen tillsätts av statsrådet på framställning av diskrimineringsombudsmannen för tre år i sänder. Den första delegationen för likabehandlingsärenden avses att tillsättas under våren.

Ytterligare upplysningar: överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: fö[email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto

Tillbaka till toppen