Hoppa till innehåll
Media

Diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen fortsätter som separata aktörer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 12.26
Pressmeddelande
Justitieministeriet har beslutat att utvecklandet av jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens verksamhetsbetingelser ska fortgå utgående från den nuvarande organisationen. Därmed kommer man inte att framskrida med sammanslagningen av ombudsmännens uppgifter. Uppdraget som jämställdhetsombudsman ledigförklaras inom kort.

Justitieministeriet tillsatte i september en expertgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla ombudsmännens verksamhet och eventuellt slå samman deras uppgifter. Tillsättandet av gruppen baserade sig på en bedömningspromemoria om eventuell sammanslagning av ombudsmännens uppgifter, som gick på remiss i juni.

Vid expertgruppens diskussion har det blivit klart att det inte finns förutsättningar för en sammanslagning av jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens uppgifter. Utvecklandet av ombudsmännens verksamhet fortgår under ombudsmännens ledning.

Ytterligare information:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen