Hoppa till innehåll
Media

Större handlingsutrymme inom samhällstjänsten och strängare kontroll av drogfrihet föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2010 11.45
Pressmeddelande -

Lagen om samhällstjänst föreslås bli ändrad så att problemen i den praktiska verkställigheten av samhällstjänsten kan avhjälpas. Enligt förslaget ska samhällstjänsten omfatta en större andel rehabilitering och annan verksamhet än idag. Dessutom föreslås att kontrollen av drogfriheten ska effektiveras.

Regeringen godkände propositionen och den ska överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen på fredagen den 12 februari.

Enligt förslaget ska den dömdes förutsättningar att avtjäna samhällstjänststraffet ökas genom att andelen annan verksamhet än arbete i samhällstjänsten ökas till högst trettio timmar i stället för nuvarande tio timmar. På så sätt kunde den dömde i större utsträckning än för närvarande delta i program som stöder rehabilitering och livskompetens och som är ämnade att minska återfallsbrottslighet och rusmedelsproblem.

Enligt förslaget ska kontrollen av drogfrihet skärpas. Lagen ska förtydligas genom ett förbud om användning av narkotika under hela verkställigheten av samhällstjänsten. Enligt nuvarande bestämmelser kontrolleras drogfriheten genom att observera yttre kännetecken av berusningstillstånd och vid behov genom att ta ett utandningsprov. I fortsättningen kan den dömde enligt förslaget förpliktas att lämna urin-, saliv- och blodprov i misstänkta fall av användning av narkotika.

Därtill föreslås att det ska bli möjligt skjuta upp eller avbryta verkställigheten av samhällstjänsten för viss tid på grund av vissa omständigheter i den dömdes levnadssituation, såsom fullgörande av värnplikten eller en långvarig svår sjukdom. I dagens läge har den utsatta tiden på ett år för utförande av samhällstjänsten i vissa fall hunnit löpa ut och då har man varit tvungen att ansöka om förlängd tid hos domstolen.

Samhällstjänst ett straff som döms ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff och som omfattar minst 20 och högst 200 timmar oavlönat allmännyttigt arbete som utförs under övervakning.


Mer information:

regeringssekreterare Anne Hartoneva, tfn 09 1606 7578
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen