Hoppa till innehåll
Media

Hinder för deltagande i samhällelig verksamhet har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2014 8.57
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har som ett av de projekt som ingår i Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter gjort en utredning om tillgodoseendet av romernas språkliga rättigheter. Inom ramen för handlingsplanen har man också gjort en kartläggning av hur allas lika rätt att delta i samhällelig verksamhet har förverkligats. Handlingsplanen innehåller sammanlagt 67 olika projekt, och ansvaret för projekten fördelas mellan ministerierna.

I utredningen om förverkligandet av romernas språkliga rättigheter konstateras att antalet elever som får undervisning i romani har ökat och att det ordnas allt mer språkboverksamhet på romani. Majoriteten av de romska barnen får dock ingen undervisning i romani. De största problemen är bristen på kompetenta lärare i romani och bristen på skriftligt läromaterial.

I syfte att främja lika rätt till inflytande har justitieministeriet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet kartlagt hur ungas och barns möjligheter att delta förverkligas. Barns och ungas möjligheter att delta skulle kunna främjas genom att öka resurserna samt att erbjuda mer utbildning i delaktighetsfrågor för personer som arbetar med barn och unga. Dessutom borde man i högre grad bedöma och undersöka dessa frågor samt utöka utbudet av barnvänlig kommunikation om delaktighet.

Justitieministeriet svarar också för projekten som gäller underlättande av röstning för funktionshindrade personer och valinformation på lättläst språk. Dessutom har ministeriet utrett möjligheterna att undanröja hinder för elektroniskt deltagande samt möjligheterna att utnyttja justitieministeriets demokratitjänster som ett medel för kommunal demokrati.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen (handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, val och röstning), tfn 02951 50127
överinspektör Maria Soininen (romanispråket), tfn 02951 50202,
överinspektör Maria Wakeham-Hartonen (barns och ungas möjligheter att delta), tfn 02951 50416

E-postadresserna har formen fö[email protected].

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen