Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling för att samla in erfarenheter av hur väl dataskyddsförordningen fungerar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2019 14.07
Pressmeddelande

Genom ett remissförfarande samlar justitieministeriet in erfarenheter av hur väl det regelverk som EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och den nationella dataskyddslagen bildar tillämpas och fungerar i Finland.

I yttrandebegäran frågas respondenterna om deras uppfattning om de största fördelarna med dataskyddsförordningen och de största utmaningarna med att tillämpa förordningen och få den att fungera. Under remissförfarandet samlas det också in synpunkter på huruvida det nationella handlingsutrymme som förordningen möjliggör har använts på ett ändamålsenligt sätt i Finland.   

EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen som preciserar den har stor inverkan på genomförandet av skyddet för personuppgifter och för privatlivet.

Yttrandena kan användas i bedömningen av förordningen på EU-nivå och i efterhandsutvärderingen av den nationella lagstiftningen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats sedan den 25 maj 2018.

Begäran om yttrande kan besvaras på Utlåtande.fi fram till den 17 september 2019.

Ytterligare information:
Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50056, [email protected]
Virpi Koivu, specialsakkunnig, tfn 02951 50071, [email protected]

Begäran om utlåtande

Tillbaka till toppen