Hoppa till innehåll
Media

Överdirektör Sami Manninen: Justitiekanslersämbetets roll kunde vara att stödja lagstiftningsarbetet

Utgivningsdatum 27.1.2017 15.06
Nyhet

Överdirektören för justitieministeriets lagberedningsavdelning Sami Manninen föreslår en diskussion om justitiekanslersämbetets roll. - Riksdagens grundlagsutskott har önskat att möjligheterna att utveckla arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman skulle utredas. Enligt min åsikt bör man i detta sammanhang överväga om justitiekanslersämbetets verksamhet i högre grad skulle kunna ha fokus på att stödja statsrådets praktiska lagberedningsarbete som en oberoende rättstjänst, konstaterade överdirektör Manninen i sitt tal vid Förvaltningsdomstolsdagen som ordnades i Helsingfors i dag.

Manninen anser att all sakkunnighjälp är till nytta i lagberedningsarbetet. Enligt honom är det fråga om såväl att lära sig lagberedningsyrket som att skapa goda processer.

- Lagberedning är en process som består av olika faser från förberedelse till grundläggande och fortsatt beredning. Denna process ger möjlighet att trygga att beredningen är öppen och baserar sig på pålitlig information samt att den politiska styrningen av beredningsarbetet sker i rätt tid. För varje beredningsfas ska reserveras den tid som ärendets art kräver.

Enligt Manninen ska lagberedningsarbetet vara planmässigt. Omfattande kunskaper i lagberedningsfrågor behövs vid alla ministerier. - Justitieministeriet gör sitt bästa för att erbjuda de andra ministerierna den sakkunnighjälp de behöver, men våra resurser är dock begränsade, sade Manninen.

Manninen påpekade att det inte är möjligt att utbilda sig till lagberedare vid någon läroanstalt. - Statsrådet ska se till att lagberedarna är kompetenta och får den utbildning de behöver, betonade Manninen.

Ytterligare upplysningar:

avdelningschef, överdirektör Sami Manninen 02951 50318

Tillbaka till toppen