Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att tredubbla överlastavgiften

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2015 13.48
Nyhet

Det föreslås att nuvarande överlastavgifter som påförs för transport av överlast ska tredubblas. En promemoria om höjning av överlastavgiften som beretts vid justitieministeriet har skickats ut på remiss.

Överlastavgiften fastställs på grundval av den massa varmed ett fordons tillåtna totalmassa överskrids. Överlastavgiften är 10 euro för varje fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften dock 30 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilogram 40 euro.

Om överlastavgifterna tredubblas, blir de motsvarande beloppen 30, 90 och 120 euro. Höjningen skulle motsvara stegringen i kostnadsnivån inom lastbildtrafiken.

Höjningen har samband med de nödvändiga anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin som regeringen har fattat beslut om. År 2014 uppgick det totala beloppet av överlastavgifter till 370 000 euro. Schablonmässigt beräknat skulle den föreslagna höjningen öka statens årliga överlastavgiftsinkomster med 740 000 euro så att de skulle de bli 1,1 miljoner euro per år.

Lagändringen skulle kunna träda i kraft år 2016.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen