Bloggar (Blogg)

Anna-Maja Henriksson: Också samer utsätts för rasism och hatretorik

Publiceringsdatum 5.2.2021 11.40 Blogg JM

fi | sv

I november 2020 sammanträdde vi med mina kolleger från Norge och Sverige samt ordförandena för sametingen i våra länder för att diskutera aktuella samefrågor. 

Det uppstod en livlig diskussion om hur vi kan främja goda relationer mellan befolkningsgrupperna och motarbeta hatretorik. Vi hade en stark gemensam vilja i frågan. Vid mötet beslutade vi att intensifiera debatten om ärendet. Vi kom överens om att utarbeta en gemensam debattartikel om temat och nu har den också publicerats. 

Hatretorik är tyvärr en aktuell fråga också för samer. Efter att Sveriges högsta domstol den 23 januari 2020 meddelade sin dom i Girjasmålet har det förekommit hot, hat och till och med våld i Sápmi. I Nord-Norge har det förekommit flera allvarliga fall av hets mot samer. I Finland förekommer hatretorik mot samer enligt sametinget särskilt i sociala medier. 

Fenomenet är internationellt. Urfolk utsätts globalt för trakasserier och intolerans, särskilt när de försvarar och utövar sina rättigheter till land och naturresurser. 

Rasism och hatretorik kan inte accepteras eller förbises. I ett demokratiskt samhälle måste finnas utrymme för olika åsikter och debatter. Hatretorik eller hot mot ett annat folk hör inte till en demokrati.

Justitieministeriet har under flera års tid arbetat för att utveckla bekämpningen av hatretorik och hatbrott. Under våren kommer det att ges ut material som riktar sig till samer och som innehåller information om hatbrott och hur dessa kan identifieras. Det är viktigt att anmäla hatbrott för att man ska kunna ingripa i dem och förhoppningsvis också förhindra liknande brott i framtiden. Anmälan bidrar också till att skapa en helhetsbild av fenomenet.

Det gäller för alla att minnas att vi alla har samma mänskovärde. Att vi är individer med känslor och att vi är sårbara. Därför är det så viktigt att ta starkt avstånd från hatprat och trakasserier. Allas våra insatser behövs och samerna har rätt att känna sig accepterade och delaktiga. 

Med dessa ord önskar jag alla en riktigt bra samernas nationaldag! Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid! Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

-------------
Skribenten är justitieminister
 

Anna-Maja Henriksson JM Oikeusblogi