Bloggar (Blogg)

Jari Lindström: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt

Publiceringsdatum 27.12.2016 13.46 Blogg JM

Jari Lindström: Den nordiska samekonventionen tar ett steg framåt 

 fi | sv

Samerna är ett urfolk som bor i ett område som sträcker sig över fyra stater. Av dessa har tre länder – Norge, Sverige och Finland – redan i flera års tid förhandlat om en nordisk samekonvention. Även sametingen i de tre länderna har varit representerade i delegationerna.

För att det samiska språket och den samiska kulturen ska kunna bevaras är det viktigt att det nordiska samarbetet fungerar så bra som möjligt i dessa frågor. Målet med förhandlingarna har varit att göra det möjligt att bevara det samiska språket, den samiska kulturen och det samiska samhällslivet.

Nu har förhandlingarna mellan delegationerna gett resultat. Efter den tekniska textgranskningen förs ratificeringen vidare under nästa år. Före ratificeringen kommer man att granska att utkastet till konvention motsvarar den nationella lagstiftningen i Finland. I detta granskningsskede kommer man i samband med revideringen av sametingslagen att bland annat föreskriva om vilka som i fortsättningen kan ansöka om att bli upptagna i vallängden för valet till sametinget.

Enligt grundlagen har samerna inom sitt hembygdsområde språklig och kulturell autonomi enligt vad som bestäms i lag. Det är klart att man kommer att förhandla om revideringen av sametingslagen med sametinget och även låta andra intressentgrupper få sina röster hörda. På basis av denna process kommer regeringen att utarbeta en proposition till riksdagen om vilka reformer som behövs.

I detta skede är det svårt att uppskatta hur tidsplanen för ratificeringsprocessen kommer att se ut. Det vore ändå viktigt att reformen av sametingslagen fås i kraft i god tid före nästa sametingsval som hålls 2019.

Samefrågorna har varit svåra de senaste åren, och konflikter har uppstått. Jag hoppas att vi kan skapa en grund för samförstånd i och med att vi för aktuella frågor framåt och löser de problem som uppstått. Med gräl och hårda ord kommer man ingen vart – varken i samefrågor eller annars. 

____________________________________

Jari Lindström är justitie- och arbetsminister.