Vad vet du om samiskan och dess situation?

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

1. Rätt svar: b). Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Beroende på vad man betraktar som levande språk, kunde ett tionde vara akkalasamiska, som talats i Ryssland.

2. Rätt svar: b). I Finland används tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

3. Rätt svar: a). De samiska språk som talas i Finland är alla hotade att dö ut, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan, som uppskattas ha 300–400 talare vardera.

4. Rätt svar: a). Nordsamiska talas av uppskattningsvis 20 000–25 000 personer, i Finland av ca 2 000. Sammanlagt finns det 75 000–100 000 samer, och av dem bor ca 10 000 i Finland.

5. Rätt svar: c). Enligt samiska språklagen har samerna rätt att använda samiska (nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska) i sina kontakter med myndigheter inom samernas hembygdsområde och därutöver vid vissa andra myndigheter och organ.

6. Rätt svar: c). Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt eget modersmål också då språket är nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. När det gäller skolundervisning är rätten begränsad till hembygdsområdet. Utanför hembygdsområdet erbjuds endast språkundervisning på samiska.

Poäng: {{ totalCount }}

Inga resultat. Kolla ditt svar!

{{ errorText }}