Frågor och svar om coronavirus 

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronaviruset inom justitieministeriets ansvarsområde.

Pressmeddelanden om coronaviruset inom rättsväsendet finns på webbplatsen Oikeus.fi.

Evenemang och sammankomster

Barn och unga

Ekonomi