Frågor och svar om coronavirus 

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronaviruset inom justitieministeriets ansvarsområde.

Se även:

Pressmeddelanden om coronaviruset inom rättsväsendet på webbplatsen oikeus.fi

Ett mer omfattande paket med frågor och svar om coronaviruset finns på statsrådets webbplats

Evenemang och sammankomster

Barn och unga

Ekonomi

Företag