Frågor och svar om coronavirus 

Justitieministeriet svarar för de allmänna anvisningarna i detta ärende. Frågor som gäller ordnande av enskilda evenemang ska riktas till polisen, som är den övervakande myndigheten i ärendet, eller regionförvaltningsmyndigheten genom vars beslut förbud mot sammankomster enligt regeringens riktlinjer har meddelats.

Evenemang och sammankomster

Trafik och rörelse

Ekonomi