Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De temporära ändringarna i utsökningen föreslås fortsätta

Justitieministeriet
18.3.2021 13.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag som gör situationen lättare för dem som är föremål för utsökning under coronaepidemin. Det är meningen att giltighetstiden för de tillfälliga ändringarna ska förlängas till utgången av 2021.

Syftet med den temporära lagen är att öka gäldenärernas möjlighet till en begränsning eller lindring av utsökningsförfarandet. Detta innebär till exempel amorteringsfria månader eller längre betalningstider. Lättnaderna är avsedda för dem vars ekonomiska situation försvårats på grund av coronan eller av undantagsförhållandena till följd av den.

Även ändringen i kravet på skyndsamt förfarande vid utsökning föreslås fortsätta. Under coronaepidemin har det varit möjligt att skjuta upp verkställigheten av utsökning, om detta kan anses ligga i den persons intresse som är föremål för utsökning och uppskovet inte medför någon särskild olägenhet för den som ansökt om utsökning.

Utmätningsmannen får dock fortfarande i varje enskilt fall bedöma möjligheten att ändra eller begränsa de förlängda frister och lättnader som beviljats med stöd av den temporära lagen.

Lagen avses träda i kraft i början av maj och gälla till slutet av året. Den temporära lag som för närvarande är i kraft gäller till utgången av april.

Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen