Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor lyckades väl

27.3.2023 13.23
JM
De flesta av åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har redan genomförts och resten av projekten blir klara i år. Inom ramen för programmet har ett stort antal myndigheter och experter utbildats och medvetenheten om bland annat hedersrelaterat våld och digitalt våld har ökats.

Justitieministeriets tjänstemannainlägg betonar rättsstaten i vardagen

24.3.2023 15.05
JM
Justitieministeriets tjänstemannainlägg beskriver rättsstatens tillstånd i Finland och centrala åtgärder för stärkandet av rättsstaten. Fokus ligger på den kommande regeringsperioden, men den tidsmässiga horisonten sträcker sig ofrånkomligen längre fram i tiden. Justitieministeriet kommer att erbjuda konkreta förslag på teman från tjänstemannainlägget som stöd i regeringsförhandlingarna.

Minister Henriksson: Viktig nivåförhöjning för rättsvården

24.3.2023 10.18
JM
Regeringen fastställde igår den tekniska utgiftsramen för 2024–2027. I den lades resurserna för de nuvarande uppgifterna för aktörerna inom rättsvården på en mer hållbar nivå.

Lagändringar inom justitieministeriets förvaltningsområde

23.3.2023 14.52
JM
Republikens president stadfäste i dag lagändringar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Arbetsgrupp föreslår att ställningen för brottsoffer förbättras

22.3.2023 14.46
JM
En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår ändringar i brottsskadelagen. Syftet är att förbättra ersättningsskyddet särskilt för personer som fallit offer för allvarliga brott samt för närstående till den omkommit vid brott mot liv. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket brottsoffer och anhöriga till offer för brott mot liv ska säkerställas ett bättre stöd.

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Ny sexualbrottslag träder i kraft 1.1.2023

Finansieringsprogram och statsunderstöd -banner

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen