Hoppa till innehåll
Media

Minister Meri deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

4.12.2023 9.46
JM
Justitieminister Leena Meri deltar idag den 4. januari i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) i Bryssel. Justitieministrarna ska bland annat diskutera överföringen av behandlingen av brottmål, brottsoffrens ställning och rättigheter samt Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet.

Din vallokal i presidentvalet avgörs enligt var du bor den 8 december

1.12.2023 11.18
JM
Justitieministeriets vallogotyp.
Vallokalen i presidentvalet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för presidentvalet i januari plockas ur befolkningsdatasystemet den 8 december 2023.

Förslag: Det positiva kreditupplysningsregistret ska kunna utnyttjas för forsknings- och utredningsändamål

30.11.2023 13.43
JM
Regeringen föreslår ändringar i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Den viktigaste ändringen är att Skatteförvaltningen kan lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statistikcentralens forskar- och materialtjänst.

Arbetsgrupp ska bereda möjligheten till skuldkonvertering vid företagssanering

29.11.2023 11.43
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningsändringar som möjliggör skuldkonvertering vid företagssanering. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Regeringens proposition om Finlands godkännande och sättande i kraft av Nato Sofa och Parisprotokollet har överlämnats till riksdagen

30.11.2023 14.08
UM
Statsrådet lämnade den 30 november en regeringsproposition till riksdagen som gäller Finlands anslutning till Nato Sofa och Parisprotokollet. Utöver ikraftträdandelagarna innehåller propositionen nio anknytande lagförslag. I propositionen bedöms att godkännandet av avtalet och protokollet förutsätter ett beslut som fattas med två tredjedelars majoritet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen