Hoppa till innehåll
Media

Kommissionens rapport om rättsstatsprincipen: Förtroendet för Finlands rättsväsende fortsatt högt

25.7.2024 8.33
JM
Europeiska kommissionen har publicerat 2024 års rapport om rättsstatsprincipen. I rapporten följer man utvecklingen i fråga om rättsstatsprincipen i EU-medlemsstaterna. Både allmänheten och företagen anser att rättsväsendets oberoende ligger på en hög nivå i Finland.

Utnyttjandet av AI inom det rättsliga området står på agendan för det informella mötet mellan EU-ländernas ministrar för rättsliga och inrikes frågor

22.7.2024 13.54
JM
Tisdagen den 23 juli samlas EU-ländernas justitieministrar till ett informellt ministermöte i Budapest under det ungerska EU-ordförandeskapet. På mötets agenda står bland annat artificiell intelligens. Finlands representant vid mötet är ställföreträdaren för justitieministeriets kanslichef, avdelningschefen Johanna Suurpää.

Efterhandsutvärdering: Regleringen om sammanslutningars distansmöten anses i allmänhet fungera väl

16.7.2024 14.19
JM
Justitieministeriet har utrett hur regleringen om sammanslutningars distansmöten har fungerat. Efterhandsutvärderingen genomfördes genom enkätundersökningar i samarbete med intressegrupperna. Enligt resultaten ansågs de möjligheter som lagändringen medför allmänt taget vara positiva och nyttiga.

Arbetsgrupp ska utveckla ungdomsstraffet

8.7.2024 15.17
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om ungdomsstraff. Målet är att öka användningen av ungdomsstraff och att framhäva gärningens allvar bättre än för närvarande. Element från samhällstjänsten kunde till exempel inkluderas i ungdomsstraffet. 

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen