Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

OM037:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM037:00/2020

Ärendenummer VN/7442/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 31.3.2020 – 1.5.2020

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 17.4.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 37/2020

Tehdään tarvittavat lainmuutokset sen varmistamiseksi, että sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää vallitsevan poikkeustilanteen jatkumisesta riippumatta.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 074
[email protected]

Utgångspunkter

Lakiehdotuksessa on väliaikainen sääntely, joka mahdollistaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja rahoitus- ja vakuutusalan yhteisömuotojen kevään ja kesän 2020 kokousten järjestämisen terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. Ehdotus ei sisällä muita helpotuksia tai muutoksia kokousjärjestelyihin. Ehdotus täydentää voimassa olevan yhteisölakien ja kokouskäytännön keinoja.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.