Åtalsrätt vid olaga hot som riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter

OM045:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I 25 kap. 9 § i strafflagen föreskrivs om åtalsrätt vid olaga hot. Avsikten är att paragrafen ändras så att olaga hot ska höra under allmänt åtal när det riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM045:00/2019

Ärendenummer VN/11210/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid – 5.7.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Under regeringsperioden ska sådana förvaltningsövergripande åtgärder vidtas med vilka man i högre grad än i dag systematiskt ingriper i sådana trakasserier, hot eller att någon görs till måltavla, som hotar yttrandefriheten, myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 47/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  19.11.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 97/2021

Olaga hot ändras till ett brott som står under allmänt åtal.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 244
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att en regeringsproposition om detta överlämnas under hösten 2020.

Sammandrag

I 25 kap. 9 § i strafflagen föreskrivs om åtalsrätt vid olaga hot. Avsikten är att paragrafen ändras så att olaga hot ska höra under allmänt åtal när det riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det vidtas förvaltningsövergripande åtgärder för att ingripa i trakasserikampanjer. Projektet för att utvidga åtalsrätten hör till åtgärderna enligt regeringsprogrammet för att ingripa i trakasserikampanjer.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.