Statsrådets förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt

OM061:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Behövliga ändringar av teknisk natur bereds i två förordningar som har samband med lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM061:00/2022

Ärendenummer VN/23100/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 25.8.2022 – 15.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 1059/2022
Antagen författning 1060/2022

Kontaktperson
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 260
[email protected]

Mål och resultat

De förordningar som har samband med lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt uppdateras.

Sammandrag

Behövliga ändringar av teknisk natur bereds i två förordningar som har samband med lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983).

Utgångspunkter

Till följd av lagändring 455/2022 som grundar sig på regeringens proposition RP 21/2022 rd ingår en del av bestämmelserna i förordningen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (556/1994) från och med den 1 januari 2023 i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). ). Förordningen måste därför ändras. Med stöd av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt har det också utfärdats en annan förordning (343/2014) som ska ändras på grund av inrättandet av välfärdsområden.