Den riksomfattande delegationens sammansättning

Ordförande:
Pekka Timonen, kanslichef
Justitieministeriet

Vice ordförande:

Said Aden, chef för sysselsättningsfrågor
Esbo stad

Päivi Räsänen, riksdagsledamot
Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Medlemmar:

Johanna Suurpää, direktör
(Ersättare Minna Piispa, specialplanerare)
Justitieministeriet

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör
(Ersättare Anna Bruun, konsultativ tjänsteman)
Arbets- och näringsministeriet

Päivi Nerg, kanslichef
(Ersättare Eero Koskenniemi, regeringsråd)
Inrikesministeriet

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare
(Ersättare Tarja Koskimäki, överinspektör)
Undervisnings- och kulturministeriet

Susanna Rahkonen, regeringssekreterare
(Ersättare Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman)
Social- och hälsovårdsministeriet

Katja Koskela, utrikessekreterare
(Ersättare Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd)
Utrikesministeriet

Mikko Räsänen, sakkunnig
(Ersättare Riitta Wärn, ledande sakkunnig)
Finlands näringsliv

Eve Kyntäjä, expert på invandringsfrågor, FFC rf
(Ersättare Heikki Taulu, nationalekonom, AKAVA ry)

Anu Wikman-Immonen, specialsakkunnig
(Ersättare Erja Horttanainen, chef för EU-ärenden)
Finlands Kommunförbund

Antti Kurvinen, riksdagsledamot
(Ersättare Viktoria Kulmala, kultur- och bibliotekschef)
Centerns riksdagsgrupp

Juhana Vartiainen, riksdagsledamot
(Ersättare Daniel Sazonov, ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund)
Samlingspartiets riksdagsgrupp

Päivi Räsänen, riksdagsledamot
(Ersättare Sonja Falk, politisk sekreterare)
Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Juho Eerola, riksdagsledamot
(Ersättare Marjaana Mikkonen, ersättare för riksdagsledamot, socionom)
Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Joona Räsänen, riksdagsledamot
(Ersättare Nasima Razmyar, riksdagsledamot)
Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Eva Biaudet, riksdagsledamot
(Ersättare Otto Andersson, lagstiftningssekreterare)
Svenska riksdagsgruppen

Li Andersson, riksdagsledamot
(Ersättare Mohammed Kaiser, magister i samhällsvetenskaper)
Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Olli-Poika Parviainen, riksdagsledamot
(Ersättare Kaarina Ranne, pedagogie doktor)
Gröna riksdagsgruppen

Christian Georg Thibault, verksamhetsledare
(Ersättare Jennifer Omoh Sonja Eboreime, styrelsemedlem)
Liikkukaa - Sports for all ry

Natalie Gerbert, chef för resurscentret Monika
(Ersättare Jenni Tuominen, verksamhetsledare)
Monika-Naiset liitto ry

Abdirahim Hussein , styrelseordförande
(Ersättare Riitta Salin, verksamhetsledare)
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Hamed Shafae, sakkunnig, organisationens grundare
(Ersättare Aziza Hossaini, studerande, organisationsmedlem)
Suomen Afgaanijärjestö ry

Majid Hakki, organisationsaktiv
(Ersättare Seida Sohrabi, organisationsaktiv)
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto ry

Marita Salo, organisationsdirektör
(Ersättare Johanna Matikainen, utvecklingschef för migrationsprogrammet)
Finlands Röda Kors

Abdulrahman Rage, vice ordförande
(Ersättare Kati Kantonen, informatör)
Finlands somaliska förbund rf

Stanislav Marinets, verksamhetsledare
(Ersättare Tatiana Pertseva, informations- och kommunikationskoordinator)
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten Liitto  FARO ry

Järvi Lipasti, utbildnings- och integrationsplanerare
(Ersättare Jaana Vasama, verksamhetsledare)
Tuglas-seura ry

Anja Toivola-Stambouli, verksamhetsledare, ekonomie kandidat
(Ersättare Atik Ali, ordförande, advokat, vicehäradshövding)
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Annukka Kurki, projektkoordinator
(Ersättare Ulla-Mari Karhu, utvecklingschef)
ETNO i södra Finland

Pekka Vähäkangas, serviceområdeschef
(Ersättare Ville Elonheimo, utvecklare av mångkulturell organisationsverksamhet)
ETNO i östra Finland

Raman Hussain, sakkunnig i migrationsfrågor
(Ersättare Arja Seppälä, direktör för centret för kulturell mångfald Gloria)
ETNO i Birkaland och Mellersta Finland

Hülya Kytö, styrelseordförande
(Ersättare Barzan Nassery)
ETNO i västra Finland

Ivanka Capova, utbildare och vice ordförande
(Ersättare Pia Pajunurmi, förläggningsföreståndare)
ETNO i Österbotten

Shahnaz Mikkonen, kontakttolk
(Ersättare Ramin Akhi, odontologie kandidat)
ETNO i norra Finland

Nafisa Yeasmin, projektkoordinator
(Ersättare Anzhelika Huhtala)
ETNO i Lappland

Dessutom har justitieministeriet utnämnt följande permanenta sakkunniga till delegationen för etniska relationer

  • Diskrimineringsombudsmannen
  • Judiska församlingen i Helsingfors
  • som ersättare Suomen Islam-seurakunta (tatarsamfundet i Finland)
  • Förbundet för mänskliga rättigheter rf
  • Finlands Flyktinghjälp rf
  • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sakkunniga:

Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman
(Ersättare Rainer Hiltunen, byråchef, Diskrimineringsombudsmannens byrå)

Laila Takolander, företagare och medlem av församlingens förvaltningsråd
Judiska församlingen i Helsingfors
(Ersättare Akif Ali, kassör, Suomen Islam-seurakunta, tatarsamfundet i Finland)

Kaari Mattila, generalsekreterare
(Ersättare Ruth Santisteban, direktionsmedlem, sakkunnig i människorättsfrågor)
Förbundet för mänskliga rättigheter rf

Nina Patanen, projektdirektör för Organisationssmedjan
(Ersättare Miriam Attias, projektchef för Grannskapsmedlingen)
Finlands Flyktinghjälp rf

Vesa Häkkinen, koordinator för internationellt arbete, Kyrkostyrelsen
(Ersättare Milla Perukangas, projektkoordinator, Kyrkans Utlandshjälp)
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kontaktuppgifter

E-mail: [email protected]

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Peter Kariuki, generalsekreterare, överinspektör, [email protected], tfn 02951 50191

Postadress:

Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Pb 25
00023 Statsrådet