Kontaktuppgifter

E-mail: [email protected]

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Peter Kariuki, generalsekreterare, överinspektör, [email protected], tfn 02951 50191

Postadress:

Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Pb 25
00023 Statsrådet