Kontaktuppgifter

E-mail: etno.om@om.fi

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Peter Kariuki, generalsekreterare, överinspektör, peter.kariuki@om.fi, tfn 02951 50191
Nina Suorsa, sakkunnigsekreterare, inspektör, nina.suorsa@om.fi, 02951 50279

Postadress:

Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Pb 25
00023 Statsrådet