Kontaktuppgifter

Delegationen för etniska relationer (Etno)
Justitieministeriet
PB 25
00023 Statsrådet

E-post: [email protected]
Telefon: 02951 6001 (växel)

Generalsekreterare Peter Kariuki, e-post: [email protected] , tfn 02951 50191

Kontaktuppgifterna till de regionala Etno

Kontaktuppgifterna till de regionala delegationerna för etniska relationer finns på sidan för de regionala delegationerna