Hoppa till innehåll
Media

​​​​​Justitieminister Henriksson: Rättsstatens kärna är medborgarnas förtroende

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 12.52
Pressmeddelande
Anna-Maja Henriksson

Kärnan i rättsstaten utgörs av medborgarnas förtroende för ett rättvist samhälle och rättssystem. Advokaterna har en central roll inom rättsvården, säkerställandet av tillgången till rättigheter och främjandet av rättsstatsprincipen, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag på Advokatdagen i Helsingfors.

- Det är viktigt att medborgarna kan lita på att deras rättigheter tillgodoses och på demokratiska tillvägagångssätt. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna är hörnstenar i samhället och påverkar på ett avgörande sätt medborgarnas vardag och företagens verksamhetsmiljö, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I sitt tal berättade minister Henriksson hur regeringen målmedvetet har satsat på att trygga rättsvårdens verksamhetsförutsättningar. Hon berättade också att justitieministeriet inlett beredningen av den första redogörelsen för rättsvården, vars syfte är att ge en övergripande och uppdaterad bild av rättsvårdens tillstånd i Finland och föreslå behövliga fortsatta åtgärder.

- I det rådande världspolitiska läget är det allt viktigare att vi tar hand om rättsstaten. Jag förväntar mig att redogörelsen om rättsvården ger svar på hur vi bäst kan bevara förtroendet på lång sikt, sade Henriksson.

Ytterligare information: Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal på Advokatdagen 6.5.2022

Tillbaka till toppen