Hoppa till innehåll
Media

Rekommendationen om distansarbete förlängs till utgången av september i områden i accelerations- och samhällsspridningsfasen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 9.30
Pressmeddelande

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Rekommendationen om distansarbete förlängs fram till den 30 september 2021 i områden i accelerations- och samhällsspridningsfasen, eftersom vaccinationstäckningen inte är tillräcklig med tanke på epidemiläget. Rekommendationen om distansarbete utvärderas på nytt i mitten av september.

Epidemiläget har förändrats sedan början av sommaren, och antalet nya infektioner är för närvarande så stort att epidemiläget kan försämras snabbt trots att vaccinationerna framskrider. Dessutom består smittorna för närvarande huvudsakligen av deltavarianten som smittar lättare än andra varianter. Omfattande distansarbete har enligt bedömningar begränsat spridningen av sjukdomen.

Beredningen av övergången från distansarbete till hybridarbete inleds omedelbart då vaccinationstäckningen ökar. På nationell nivå bereder Arbetshälsoinstitutet, ministerierna, Institutet för hälsa och välfärd och arbetsmarknadsorganisationerna tillsammans övergången till hybridarbete.

Statsrådet bedömde olika bekämpningsåtgärder i januari 2021 och beslutade att utarbeta en handlingsplan och därmed förbereda ett gradvist öppnande av samhället. Det ingick som en del i handlingsplanen för hybridstrategin att ministerierna omvärderar grunderna och giltighetstiden för regeringens riksomfattande rekommendation om distansarbete före utgången av augusti.

I sitt arbete utnyttjade ministerierna Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets bedömningar av både den epidemiologiska utvecklingen och distansarbetets effekter som en del av åtgärderna för att bekämpa coronan.

Ytterligare information:
Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 1 63094, raimo.antila(at)stm.fi

Tillbaka till toppen