Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rösta på din favorit till pristagare av Demokratipriset!

Justitieministeriet 26.10.2012 6.30
Pressmeddelande -

Demokratipriset på 10 000 euro delas ut i år till aktörer som främjar barns och ungas möjligheter att delta och påverka. Priset delas ut till tre aktörer, varav en väljs genom en publikomröstning som inleds i dag.

Inom utsatt tid nominerades totalt 130 kandidater, varav 21 valdes till att fortsätta i tävlingen. Förslagen handlade mångsidigt om olika sätt att främja barns och ungas möjligheter att delta och påverka i olika livssituationer, såsom inom dagvården, i skolan och i den tredje sektorn. De föreslagna kandidaterna är verksamma bland annat inom kultur, mediafostran, lägerverksamhet, kamratstöd och förebyggande av utslagning. I förslagen betonades både samarbetets kraft och enskilda medborgares möjligheter att verka och påverka.

Juryn väljer två pristagare som uppfyller kriterierna nämnda i reglerna. Juryn består av sångerskan Diandra Flores, Stiftelsen Plan Finlands barnstyrelsemedlem Jimi Kuusipalo, fotbollsspelaren Teemu Pukki och ordförande för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf (NUVA) Senni Raunio.

Den tredje pristagaren väljs genom publikomröstning på Internet. Röstningstiden är 25.-31.10.2012.

Priset delas ut den 13 november

Demokratipriset delas ut av republikens president Sauli Niinistö vid prisutdelningsceremonin den 13 november i Helsingfors. Pristagarnas berättelser spelas in och visas på Yles morgon-TV i mitten av november.

Demokratipriset samordnas av justitieministeriet. Samarbetsparterna är i år undervisnings- och kulturministeriet, Penningautomatföreningen, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Finlands ungdomssamarbete - Allians rf, Utbildningsstyrelsen och Yles morgon-TV.

Ytterligare upplysningar:
planerare Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416,
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: fö[email protected]

Delta i publikomröstningen 25.-31.10.2012 på diskussionforumet Dinasikt.fi

Demokratipriset på Facebook

Anna-Maja Henriksson