Hoppa till innehåll
Media

Rösta på din favorit till pristagare av Demokratipriset 2017

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2017 8.54
Pressmeddelande

En publikomröstning för att välja pristagaren av Demokratipriset 2017 har börjat på tjänsten dinåsikt.fi. Du kan rösta på någon av de sex kandidater, som valts ut bland alla förslag till pristagare. Omröstningen pågår till den 15 mars.

Justitieministeriets Demokratipris på 10 000 euro delas mellan tre instanser eller aktörer inom det civila samhället. Temat av priset år 2017 är partnerskap. En av pristagarna väljs genom publikomröstningen och två av en jury till vilken hör ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä.

Förslag till pristagare kunde lämnas in under januari-februari. Totalt 43 av de föreslagna kandidaterna uppfyllde kriterierna för priset. Sex av dem valdes till publikomröstningen och 11 till att bedömas av juryn. En förhandsgallring av kandidaterna gjordes av prisets planeringsgrupp med företrädare för justitieministeriet, finansministeriet, Finlands Kommunförbund, Företagarna i Finland och landsbygdspolitiska rådet.

Syftet med Demokratipriset är att lyfta fram exempel på verksamhet som stärker en partnerskapsbaserad verksamhetskultur. Genom priset vill man också belöna dem som arbetar med att utveckla olika former av partnerskap. Det kan vara fråga om verksamhet som bidrar till att t.ex. ordna tjänster på ett nytt sätt, stärka gemenskapen, främja lokal demokrati, skapa möjligheter till hobbyverksamhet eller frivilligt arbete, öka sysselsättningen, förbättra säkerheten i vardagen eller främja invandrares integration.

Demokratipriset och Demokratiutmärkelsen som är en del av partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning delas ut den 30 mars vid festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor.

Ytterligare upplysningar: specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416, sakkunnig Laura Keski-Hakuni, tfn 050 520 9106, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen