Hoppa till innehåll
Media

Minderåriga kan inte längre ingå äktenskap - inte ens med dispens

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2019 14.54
Pressmeddelande

Dispensförfarandet som möjliggör minderårigas äktenskap ska slopas. Lagändringen träder i kraft den 1 juni 2019. I fortsättningen kan bara personer över 18 år ingå äktenskap.

Enligt äktenskapslagen har justitieministeriet av särskilda skäl kunnat ge den som inte har fyllt 18 år tillstånd att ingå äktenskap. Detta system ska avvecklas. Bakom ändringen ligger behovet att bevaka barnens intressen.

I riksdagens svar på regeringens proposition ingår tre uttalanden av riksdagen som kräver bland annat att man utreder behoven av att se över regleringen som gäller erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. 

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, e-post: [email protected], Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 224, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen