Hoppa till innehåll
Media

Ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen inleder sin verksamhet 2025

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2024 13.27
Pressmeddelande

Det gemensamma ämbetsverk som inrättas för justitieförvaltningens specialmyndigheter inleder sin verksamhet vid ingången av 2025. Till ämbetsverket hör elva självständiga myndigheter och en enhet som producerar administrativa tjänster för dessa. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen om inrättandet av verket i morgon fredag.

Det nya ämbetsverket kommer att bestå av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, barnombudsmannens byrå, rättegångsbiträdesnämnden, Olycksutredningscentralen, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen och diskrimineringsombudsmannens byrå. 

Syftet med reformen är att trygga myndigheternas oberoende och självständiga ställning och centralisera de administrativa stödtjänsterna till en enhet. Specialmyndigheternas självständiga ställning och nuvarande verksamhetsställen kvarstår.

Ämbetsverkets enhet för administrativa tjänster tillhandahåller myndigheterna stödtjänster och sköter centraliserat bland annat de uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen, dataadministrationen och informationshanteringen som varje myndighet, justitieministeriet, Utsökningsverket och rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten nu sköter självständigt. I fortsättningen sköter ministeriet endast den lagberedning och strategiska styrning som gäller specialmyndigheter.

Riksdagen förutsätter att regeringen följer och utvärderar hur lagstiftningen fungerar samt lämnar en utredning i ärendet till lagutskottet före utgången av 2026.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer information:
Satu-Maaria Natunen, tfn 0295 150 456, [email protected]

Tillbaka till toppen