Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i utlänningslagen och rättshjälpslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen och rättshjälpslagen i fråga om rättshjälp för asylsökande och bestämmelserna om besvärstider. Syftet med propositionen är att stärka de asylsökandes rättssäkerhet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

I den proposition som regeringen i dag lämnat till riksdagen föreslås det att en asylsökande vid behov ska kunna ha ett med offentliga medel finansierat biträde som hjälp vid asylsamtalet. Det föreslås att besvärstiden för asylbeslut förlängs till 30 dagar och således blir lika lång som i andra förvaltningsrättsliga ärenden. Dessutom ska det i fortsättningen betalas en timbaserad ersättning till det privata biträdet för behövliga åtgärder i stället för ett ärendespecifikt arvode.

- Regeringen har förbundit sig till att förbättra rättssäkerheten för asylsökande. Genom de ändringar som nu föreslås återgår vi till det som gällde innan förra regeringsperioden. Samtidigt vill vi förbättra asylprocessen och garantera asylsökandenas rätt till ett rättsbiträde genast från processens början. I praktiken får asylsökande samma rättigheter som andra, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det huvudsakliga målet för propositionen är att stärka rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna för dem som söker internationellt skydd. Dessutom syftar ändringarna till att harmonisera rättshjälpen. Med de föreslagna ändringarna vill man göra asylprocessen effektivare än tidigare. Ett mål är att även i fortsättningen trygga tillgången till sakkunniga biträden.

Avsikten är att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
regeringsråd Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 0295 150 262, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen